DOEN NOU AANSOEK VIR 2025!

Kurrikulum:

Die kurrikulum wat ons volg is vir Graad R tot 3, wat deur die Departement voorgeskryf word. Deurlopende informele assessering word gedoen, sodat indien daar ‘n probleem in ’n sekere Leerarea is, dit betyds geïdentifiseer en hanteer kan word- hetsy deur verwysings of ekstra hulp van die Opvoeder.

Tye:

Skooltye is vanaf 07:45 tot 13:00 (Maandae tot Donderdae) en 07:45 tot 12:45 (Vrydae)

Leerders moet stiptelik om 13:00 by die klein hekkie in Willetstraat afgehaal word.

Verpligtend:

Alhoewel Graad R nog nie as verpligtend deur die Onderwysdepartement geïmplementeer is nie, voel ons so sterk oor hierdie voorbereidingsjaar vir formele onderrig in Graad 1, dat ons dit as verpligtend hanteer.

Ouderdom:

Leerders moet in hul Graad R jaar ses word, dit wil sê hul kan op vyf jaar reeds skool toe kom, maar moet in daardie spesifieke jaar ses word.