GRAAD R

Tye:

Leerders word ontvang vanaf 07:30 tot 07:55.

Leerders moet teen 07:45 by hul klas wees, ons begin reeds 07:55 met die dag se aktiwiteite.

Ouers kan dus met ‘n geruste hart werk toe gaan met die wete dat daar toesig is.

Skooltye is vanaf 07:55 tot 13:00.

Leerders moet stiptelik om 13:00 by die klein hekkie in Willetstraat afgehaal word.

Verpligtend:

Alhoewel Graad R nog nie as verpligtend deur die Onderwysdepartement geïmplementeer is nie, voel ons so sterk oor hierdie voorbereidingsjaar vir formele onderrig in Graad 1, dat ons dit as verpligtend hanteer.

Ouderdom:

Leerders moet in hul Graad R jaar ses word, dit wil sê hul kan op vyf jaar reeds skool toe kom, maar moet in daardie spesifieke jaar ses word.

Kurrikulum:

Die kurrikulum wat ons volg is vir Graad R tot 3, wat deur die Departement voorgeskryf word. Deurlopende informele assessering word gedoen, sodat indien daar ‘n probleem in ’n sekere Leerarea is, dit betyds geïdentifiseer en hanteer kan word- hetsy deur verwysings of ekstra hulp van die Opvoeder.

Dagprogram:

07:30 - 07:50      Aankoms, vryspel en opvoedkundige spel

Wanneer leerders by die skool aankom, pak hul sakke uit en speel dan in die klas met blokkies, legkaarte, klei of in die fantasiehoekie tot 07:50.

07:50 - 08:15      Wegpak en toiletroetine

08:15 - 08:50      Oggendkring

Die tema van die week word bespreek en die weerkaart word gedoen.

08:50 - 09:40      Kreatiewe handjies

Drie verskillende aktiwiteite word uitgepak by die tafels, bv. Knip, teken en verf. Elke dag word ander aktiwiteite uitgepak volgens die tema van die week. Leerders kan dan kies by watter tafel hulle wil begin, en beweeg dan na die volgende tafel, totdat hulle al drie die aktiwiteite voltooi het. Die onderwyseres loop tussen die tafels deur en help die leerders waar nodig.

09:40 - 10:15      Opruim, toiletroetine en etenstyd

Leerders help met opruim nadat kunswerkies voltooi is.

Tafels word gedek voordat leerders by tafel aansit om te eet.

10:15 - 11:00      Buitespel

Leerders kry nou ’n kans om buite op die apparaat te speel en te sosialiseer met maats, onder toesig. Fietse, balle, ensovoorts word ook uitgepak vir verdere ontwikkeling. Daar is ook ‘n sandput vir die leerders om in te speel.

11:00 - 11:45      Wikunde-kring en vroetel-vingers

Nuwe temaliedjies word aangeleer. Dit word afgewissel met dansies en instrumente. Terme soos hard en sag, vinnig en stadig, asook ritme, word met die kinders behandel. Bekende stories of situasies word gedramatiseer en op Vrydae doen hul liggaamlike oefeninge in die saal.

Opvoedkundige speletjies word uitgepak en leerders werk in groepsverband.

11:45 - 12:00      Buitespel 2

12:00 - 12:15      Musiek/Drama/Beweging/IT

12:15 - 12:30      Opruim en oppak

12:30 - 13:00      Taalkring en storietyd

13:00                   Vertrek