REVUE

Kliek op die foto om die video te speel.

MUSIEK

Die skool beskik oor die diens van een personeellid wat musieklesse aanbied vir klavier, blokfluit en kitaar. Indien u daarin belangstel en meen dat u kind musiekaanleg het, sal ons hom/haar op ‘n keuringslys plaas. Ons beveel aan dat kinders eers vanaf graad 3 klavierlesse neem. Die vasgestelde musiekfooie moet met die aanvang van elke kwartaal betaal word. Ons vereis ‘n skriftelike kennisgewing van u indien u kind die musieklesse wil staak, anders bly u verantwoordelik vir die fooie van die volgende kwartaal. Leerders wat nie die nodige vordering toon nie, moet asseblief hulle lesse staak, omdat daar ander leerders op die waglys is wat moontlik meer aanleg het. Leerders word dus vir ‘n proeftydperk ingeskryf.

KORE

Ons het beide ’n junior- en ’n seniorkoor. Die kore en musiekleerlinge neem jaarliks deel aan Kunsfeeste, koorfeeste, kultuuraande, eredienste en ons tree ook by geleentheid by dienssentrums op.

Van ons leerlinge sing ook in die Oos-Kaapse streekkore.

KUNS

Leerlinge neem buitemuurs Kuns onder die bekwame leiding van Mev. Renée Brisley en Me. Andrie Venter. Hulle neem ook gereeld aan Kunsfeeste deel en hulle werk word altyd aan die einde van die jaar by ’n spoggeleentheid uitgestal.

REDENAARS

Leerders neem jaarliks deel aan die ATKV se Redenaarskompetisie asook die Radikale Redenaarskompetisie. Interne kompetisies geskied kwartaalliks.

VCSV

Almal neem deel aan die VCSV. Deur die loop van die jaar is daar VCSV-Kampe en lofsang en gebed om na uit te sien.

BIBLIOTEEK

KLUBS

Drama:

Elke Maandag en Dinsdag (gr. 1 - 7)

Rekenaarklub/Coding:

Elke Donderdag (gr. 4 - 7)

VCSV:

Vrydae (gr. 7)

Tye word kwartaalliks op die kwartaalprogram aangedui.