AKADEMIE

Die akademie is 'n hoë prioriteit by Laerskool Newtonpark en elke leerling word begelei om sy volle potensiaal te bereik.

Wanneer 'n probleem opduik, word didaktiese hulp deur die betrokke onderwyser verleen.

Indien die probleem nie opgelos word nie, word dit na die Remediërende komitee verwys vir moontlike oplossings.

Verslag oor die leerlinge se vordering word elke kwartaal gedoen by wyse van 'n skoolrapport en 'n oueraand waartydens ouers met die betrokke onderwysers kan gesels oor hul kind se vordering.

Leerders wat akademies presteer, word na die Akademiese Prysuitdeling in November genooi.

Laerskool Newtonpark is 'n enkelmedium skool en onderrig geskied volgens die Hersiende ATP - kurrikulum van 2023 - 2024 soos voorgeskryf deur die Departement van Onderwys Suid-Afrika.

LEERAREAS

Gr. 1 - 3:

Afrikaans Huistaal

Engels 1ste Addisionele Taal

Wiskunde / Wiskunde

Lewensvaardighede

Gr. 4 - 5:

Afrikaans Huistaal

Engels 1ste Addisionele Taal

Wiskunde

Lewensvaardighede

Natuurwetenskap & Tegnologie

Sosiale Wetenskappe

Gr. 6:

Afrikaans Huistaal

Engels Huistaal / Engels 1ste Addisionele Taal

Wiskunde

Lewensvaardighede

Natuurwetenskap & Tegnologie

Sosiale Wetenskappe

Gr. 7

Afrikaans Huistaal

Engels Huistaal / Engels 1ste Addisionele Taal

Wiskunde

Natuurwetenskap

Tegnologie

Sosiale Wetenskappe

Ekonomiese & Bestuurswetenskappe

Lewensoriëntering

Kreatiewe Kunste

DIDAKTIESE HULP

Didaktiese hulp is baie belangrik en kan slegs suksesvol plaasvind in ‘n kleiner groep of op individuele basis. Dit is vir leerlinge wat na ure ekstra hulp benodig, om sodoende agterstallige werk in te haal of vir onderwysers om probleemareas vas te lê.

Didaktiese hulp word in Afrikaans en Wiskunde aangebied.