FOOIE

Die betaling van skoolgelde is ‘n wetlike verpligting (Staatskoerant no. 29311). Indien u in gebreke bly om u skoolgelde te betaal, sal dit wetlik afgedwing word.

Die volgende wyses van betaling is beskikbaar: maandelikse debietorder oor 10 of 11 maande. (Januarie/Februarie – November) ‘n Debietorder kan slegs op ‘n tjek-/spaar-/transmissie rekening ingestel word.) U mag ook die skoolfonds EFT.

Indien u kontant wil betaal kan u by Mev. Laas of verkieslik direk in ons bankrekening betaal.

Op die verwysing van die inbetaling moet u asseblief die rekeningnommer en u kind se van en naam verskaf, en u bewys van betaling aan fin@lnpark.co.za e-pos.

Alle graad R-gelde is maandeliks vooruitbetaalbaar; en nasorggelde is kwartaalliks streng vooruitbetaalbaar. Geen verligting word ten opsigte van hierdie dienste toegestaan nie, aangesien hierdie aktiwiteite deel van die skool se vrywillige program is.

KRY KORTING OP SKOOLGELDE

Indien u skoolgelde (graad R – 7) ten volle voor/op 31 Mei 2021 betaal word, kan u kwalifiseer vir ‘n 5% korting.

ELEKTRONIESE BETALINGS

REKENINGNAAM BANK REKENINGNOMMER TAKKODE

LAERSKOOL NEWTONPARK ABSA
1400490089
632005

Op die verwysing van die inbetaling moet u asseblief die rekeningnommer en/of u kind se van en naam verskaf. ‘n Bewys van betaling moet per e-pos na fin@lnpark.co.za gestuur word.

Enige verdere navrae in verband met alle skoolfooie kan aan die finansiële sekretaresse, mev. Elene Laas gerig word:

Tel:    041-365-1233

Faks:  041-365-2586

e-pos: fin@lnpark.co.za