GESKIEDENIS

KORT OORSIG OOR DIE SKOOL SE GESKIEDENIS

 

Die eerste skool, met 18 leerlinge, is gestig (in 'n huis op die hoek van Eerstelaan en Mowbraystraat) op 25 Januarie 1926. Mej. Damerell was die eerste onderwyseres (skoolhoof).

Later verskuif dit na die St. Hughes Kerksaal en as Engelsmedium skool staan dit as Newton Primary School bekend.

In Januarie 1930 word die eerste gebou op die huidige perseel betrek. Die hoeksteen is in ons skool se voorportaal.

In 1932 word die Newtonskool 'n parallelmedium skool. In Januarie 1954 word die Newtonskool 'n Afrikaansmedium skool. Die Engelssprekende leerlinge verskuif na die pasvoltooide Laerskool Herbert Hurd.

In Januarie 1970 word die Newtonskool herdoop na die Laerskool Hendrik Verwoerd. In Januarie 1971 word die nuwe skoolgebou, waarin ons tans is, betrek.

In Oktober 1994 word daar op versoek van die ouers van die Laerskool Hendrik Verwoerd, 'n referendum gehou. Na afloop daarvan word besluit om die skool na die Laerskool Newtonpark te herdoop. Vanaf 1 Januarie 1995 staan die skool bekend as Laerskool Newtonpark.

SKOOLKLERE

1959 Maroen (wynrooi) kleurbaadjie met wit strepe.

1988 Maroen (wynrooi) effekleurige baadjie

1959 Wapen met sewejaartjie en leuse - Dink en Doen

1970 Wapen - Hugenote Kruis met vier tradisionele ankers in die kwadrate.

LEUSE

Dink en Doen.

SKOOLHOOFDE

Mej. Damerell 1926 - 1931

Mnr. D. Cranna 1931 - 1949

Mnr. S.J.M. van Heerden 1949 - 1966

Mnr. C. Knoetze 1967 - 1970

Dr. J.H. Botha 1971 - 1973

Mnr. D. Knoetze 1973 - 1993

Mnr. C.G. Viljoen 1993 - 2012

Mnr. J.J. Pienaar 2013 –