BEHEERLIGGAAM

Die beheerliggaam bestuur en beheer die Laerskool Newtonpark (hierna vernoem as “die skool”) as regspersoon in die ooreenstemming met die bepalings van die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 (Wet nr 84 van 1996) en die Oos-Kaap Skolewet (Wet nr 1 van 1999) en toepaslike regreëls  en bepalings, nasionale en provinsiale wetgewing en die bepalings van hierdie Grondwet.

ONS SKOOL SE BEHEERLIGGAAMSLEDE:

JJ Pienaar - Professionele bestuur

Dirk Kotze - Voorsitter

George Hol - Onder-Voorsitter

Johan Nothnagel

Corne Rossouw

Rosemary van der Merwe - Sekretaresse

Heidi Nothnagel - Sekretaresse OOV

Kosta Camarinos

Neville Wepener

Erna van Schalkwyk

Elene Laas - Finansiële sekretaresse