KLEREWINKEL

Die skool beskik oor 'n goed toegeruste klerewinkel op die skoolterrein.
Alle skoolklere (insluitend alle sportdrag) kan hier aangekoop word, asook skryfbehoeftes.

Bestuurder: Mev. Tercia Potgieter

Tel:  041-365-1233

Faks:  041-365-2586

e-pos:   klere@lnpark.co.za

KLEREWINKEL - URE

Maandag & Vrydag: 07:30 - 12:00
Woensdag:  12:00 - 14:30