Laerskool Newtonpark

Switch to desktop Register Login

Geskiedenis

 

GESKIEDENIS

 

KORT OORSIG OOR DIE SKOOL SE GESKIEDENIS

 Die eerste skool, met 18 leerlinge, is gestig (in 'n huis op die hoek van Eerstelaan en Mowbraystraat) op 25 Januarie 1926. Mej. Damerell was die eerste onderwyseres (skoolhoof).

Later verskuif dit na die St. Hughes Kerksaal en as Engelsmedium skool staan dit as Newton Primary School bekend.

In Januarie 1930 word die eerste gebou op die huidige perseel betrek. Die hoeksteen is in ons skool se voorportaal.

In 1932 word die Newtonskool 'n parallelmedium skool. In Januarie 1954 word die Newtonskool 'n Afrikaansmedium skool. Die Engelssprekende leerlinge verskuif na die pasvoltooide Laerskool Herbert Hurd.

In Januarie 1970 word die Newtonskool herdoop na die Laerskool Hendrik Verwoerd. In Januarie 1971 word die nuwe skoolgebou, waarin ons tans is, betrek.

In Oktober 1994 word daar op versoek van die ouers van die Laerskool Hendrik Verwoerd, 'n referendum gehou. Na afloop daarvan word besluit om die skool na die Laerskool Newtonpark te herdoop. Vanaf 1 Januarie 1995 staan die skool bekend as Laerskool Newtonpark.

SKOOLKLEURE

1959 Maroen (wynrooi) kleurbaadjie met wit strepe.

1988 Maroen (wynrooi) effekleurige baadjie

1959 Wapen met sewejaartjie en leuse - Dink en Doen

1970 Wapen - Hugenote Kruis met vier tradisionele ankers in die kwadrate.

LEUSE

Dink en Doen.

SKOOLHOOFDE

Mej. Damerell 1926 - 1931

Mnr. D. Cranna 1931 - 1949

Mnr. S.J.M. van Heerden 1949 - 1966

Mnr. C. Knoetze 1967 - 1970

Dr. J.H. Botha 1971 - 1973

Mnr. D. Knoetze 1973 - 1993

Mnr. C.G. Viljoen 1993 - 2012

Mnr. J.J. Pienaar 2013 -

VISIE EN MISSIE

Die Laerskool Newtonpark is daargestel om 'n veilige, beskermende en opvoedende onderrig-tuiste te bied vir leerders wat onderrig wil word in hulle moedertaal, Afrikaans. Die instelling se programme plaas klem op die ontwikkeling van die leerders se eerste taal en die skep van 'n positiewe selfbeeld, asook die vorming van gebalanseerde landsburgers. Daarnaas word ruimte geskep vir die aanleer van ander tale.

Ons glo aan ons skool as 'n instelling van uitnemendheid waar gehalte onderwys en onderrig die wagwoord is. Daarvoor benodig ons spanwerk. Spanwerk sal in 'n toenemende mate individuele verantwoordelikheid en innoverende gedagtes bevorder.

Ons doel en strewe is om gesonde dissipline, selfbeheer en verantwoordelikheid aan ons leerders te leer. Ons is van mening dat 'n kind begin om respek vir ander en vir materiële goedere te toon wanneer hy/sy erken, aanvaar en waardeer word vir dit wat hy/sy is. Verder, dat hy/sy die geleentheid moet kry om sukses te kan ondervind in 'n omgewing wat uitdagings bied, maar ook tog beskermend is. Deur aktief te luister na ons kinders kan ons maniere en woorde vind, binne hulle ondervindingsveld, wat die probleem kan oplos.

Ons glo dat 'n Christelike omgewing juis daardie begrip, veiligheid en balans kan bied.

Ons leerders word geleer om te dink en te doen.

Die rol van die ouer en sy/haar betrokkenheid speel 'n sentrale rol in die bestuur van ons skool. Ouers raak betrokke deur middel van die bestuursplan van hierdie skool, d.w.s deur die dien op 'n komitee van die Beheerliggaam. Gereelde vergaderings is daarom nodig.

Ons wil graag nouer verhoudinge tussen die opvoeders en ouers en kinders van die skool bevorder. Daar moet 'n gevoel van eenheid en van spanwerk wees om ons kinders die beste te kan bied.

© Copyright 2015 Laërskool Newtonpark | Green Room - Growing ideas since 1999

Top Desktop version