AKADEMIE

Die akademie is 'n hoƫ prioriteit by Laerskool Newtonpark en elke leerling word begelei om sy volle potensiaal te bereik.

Wanneer 'n probleem opduik, word didaktiese hulp deur die betrokke onderwyser verleen.

Indien die probleem nie opgelos word nie, word dit na die Remediƫrende komitee verwys vir moontlike oplossings.

Verslag oor die leerlinge se vordering word elke kwartaal gedoen by wyse van 'n skoolrapport en 'n oueraand waartydens ouers met die betrokke onderwysers kan gesels oor hul kind se vordering.

Leerders wat akademies presteer, word na die Akademiese Prysuitdeling in November genooi.