FOOIE

Alle navrae in verband met alle skoolfooie kan gerig word aan die finansiële sekretaresse, mev. Elene Laas:

Tel:    041-365-1233

Faks:  041-365-2586

e-pos: fin@lnpark.co.za